Welkom op de website van de

Nederlandse Vereniging
voor Assisterenden in de
Mondziekten en Kaakchirurgie

De Algemene Leden Vergadering gaat niet door

De Algemene Leden Vergadering op 31 mei 2024 gaat niet door. Wegens onvoldoende aanmeldingen voor de ALV is het niet mogelijk om de hoge kosten die gemaakt worden te verantwoorden. Door te weinig animo kan er wederom (zie statuten ALV 2023) geen uitspraak gedaan worden over de te nemen beslissingen zoals; het benoemen van nieuwe bestuursleden, goedkeuren kascontrole etc…

Wij zijn genoodzaakt de ALV te koppelen aan het najaarscongres 2024 te Arnhem in de hoop op meer animo. De leden die zich hadden aangemeld zijn inmiddels geïnformeerd. Wel zal de kascontrole plaatsvinden in mei om het jaar 2024 financieel af te sluiten, alvast een dank aan de leden die hier aan meehelpen.

Niels Kuipers
Voorzitter NVAMK

Over de NVAMK

De Nederlandse Vereniging voor Assistenten in de Mond-, Kaak-Aangezichtschirurgie (hierna: NVAMK) vertegenwoordigt een bijzondere groep toegewijde professionals in de medische wereld. Onze vereniging is opgericht met als doel de belangen van assistenten in de mond, kaak- en aangezichtschirurgie te behartigen en de kwaliteit van zorg op dit gebied te verbeteren.

Als assistenten in de mond, kaak- en aangezichtschirurgie spelen wij een cruciale rol in het bieden van hoogwaardige zorg aan patiënten met complexe aandoeningen. Wij assisteren kaakchirurgen bij ingrepen die variëren van tandextracties tot complexe reconstructieve chirurgie. Onze werkzaamheden vereisen niet alleen technische bekwaamheid, maar ook een diepgaand begrip van anatomie, pathologie en de nieuwste medische technologieën.

Onze missie

Onze missie is diep geworteld in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het bevorderen van professionele groei voor assistenten in de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. We streven ernaar om:

Educatie en training te faciliteren: We bieden educatieve kansen om de kennis en vaardigheden van onze leden te vergroten, zodat ze kunnen uitblinken in hun rol als hulpverlener.

Een sterke gemeenschap te creëren: We bouwen aan een hechte gemeenschap waarin leden elkaar ondersteunen, ervaringen delen en leren van elkaars expertise.

Beroepserkenning te bevorderen: We werken aan de erkenning en waardering van de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie assistent als onmisbare schakel in de gezondheidszorg.

Wat biedt de NVAMK?

Educatie en training: Wij organiseren regelmatig workshops, cursussen en conferenties om de professionele ontwikkeling van onze leden te bevorderen.

Netwerkmogelijkheden: Onze vereniging biedt een platform voor leden om te netwerken, contacten te leggen en waardevolle relaties op te bouwen binnen ons vakgebied.

Ondersteuning: De NVAMK staat altijd klaar om leden te ondersteunen bij vragen, uitdagingen en kansen in hun carrière.

Beroepspromotie: We zetten ons in voor de erkenning van de cruciale rol die assistenten spelen in de mond, kaak- en aangezichtschirurgie.

Word lid van onze vereniging

Als assistent in de mond, kaak- en aangezichtschirurgie bent u van harte welkom om lid te worden van de NVAMK. Sluit u aan bij onze vereniging en ontdek hoe u uw professionele groei kunt stimuleren terwijl u bijdraagt aan de toekomst van onze discipline.

Samen bouwen aan excellente zorg

Bij de NVAMK geloven we dat door samen te werken en voortdurend te streven naar verbetering, we de best mogelijke zorg kunnen bieden aan onze patiënten en collega’s. Samen bouwen we aan excellente zorg in de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en aan een bloeiende toekomst voor assistenten in Nederland.