kaakchirurg en assistente bezig met patiënt

Algemeen

De Nederlandse Vereniging voor Assisterenden in de Mondziekten en Kaakchirurgie (NVAMK) is een actieve vereniging met ruim tweehonderd leden. Met elkaar vertegenwoordigen zij vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland.

Historie

In februari 1999 is het idee geboren om een vereniging op te richten voor assisterenden in de Mondziekten en Kaakchirurgie. De aanleiding was destijds de sterk veranderende zorgsector met ontwikkelingen zoals de wet BIG, functiedifferentiatie en bezuinigingen.

Doelstelling

Het doel van de vereniging is het behartigen van de beroepsbelangen in de ruimste zin des woords, van alle assisterenden in de Mondziekten en Kaakchirurgie. Aanvullend stelt de vereniging zich tot doel ontwikkelingen en toepassingen binnen deze beroepsgroep te bevorderen, onder meer door het organiseren van congressen en bijeenkomsten.

Congressen

De NVAMK congressen vinden twee maal per jaar plaats en worden zeer goed bezocht. Naast inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en praktische workshops op ons vakgebied bieden de congressen tevens een mooie gelegenheid om collega's uit het hele land te leren kennen en met elkaar ervaringen uit te wisselen.