Afgelopen maandag 15 februari is ons voormalig bestuurslid Miriam Bosman overleden.

 

Miriam front 640px

 

Met haar overlijden verliezen we een zeer gewaardeerde collega en goede vriendin.

Miriam was een fantastische organisator en enorm betrokken bij de vereniging, ook toen zij geen deel meer uitmaakte van het bestuur. Zij kende veel collega’s en velen kenden haar.

Haar inzet, karakter en levenslust zullen enorm worden gemist!

Naast haar werk in de kaakchirurgie was haar passie Nepal. Tijdens haar rondreis in 2014 werd zij op slag verliefd op het land. Sindsdien heeft zij zich ingezet als vrijwilliger aldaar, aanvankelijk in de tandheelkunde en kaakchirurgie, maar later vooral zéér actief voor het kindertehuis in Kathmandu.

Haar binding met- en de liefde voor de minst bedeelde kinderen in Kathmandu maakte dat zij zich met hart en ziel voor hen inzette.

MKA Kennemer & Meer heeft daarom samen met haar partners en vele vrienden van Miriam het initiatief genomen om een foundation in het leven te roepen die het werk voor thuisloze kinderen in Nepal in haar geest gaat voortzetten.

Op de website van de Miriam Bosman Foundation, https://www.mb-foundation.nl/ , vind je Miriam’s verhaal, foto’s van haar werk voor de kinderen en de doelstellingen van de stichting. Een bezoek aan de website is echt de moeite waard.

Miriam hield niet van bloemen. Mocht je toch graag iets willen geven, doe dan een bijdrage aan haar MB-Foundation via bankrekeningnummer NL 58 ABNA 0890 031940 t.n.v. HJ Schouten t.b.v. MB Foundation.

Namens Miriam Namasté!

Bestuur NVAMK