Beste Leden,

We leven momenteel allemaal in onwerkelijke tijden, die van dag tot dag veranderen.

Door al de genomen maatregelen om het Corona virus onder controle te krijgen, vinden wij
als bestuur van de NVAMK dat ook wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Daarom hebben we besloten om het voorjaarscongres inclusief de algemene
ledenvergadering te cancelen. We hopen dat een ieder dit begrijpt.

Mogelijk gaan we de algemene ledenvergadering combineren met het najaarscongres.

Let allemaal goed op jezelf en op elkaar in deze bizarre tijd.

 

Namens het bestuur van de NVAMK

Naomi Croft, voorzitter